728 x 90  • Những điều chưa bao giờ thấy được ở Triều Tiên

    Những điều chưa bao giờ thấy được ở Triều Tiên 7

    Triều Tiên và Israel là hai quốc gia không đóng dấu của nước họ lên hộ chiếu của du khách mà thay thế bằng một tờ giấy cấp riêng biệt. Visa của Mar Pages và những người đi cùng được tiến hành thông qua công ty du lịch ở Bắc Kinh. Sau chuyến đi, bạn lấy lại hộ chiếu sẽ không thấy có dấu đóng ở Triều Tiên.

    CHI TIẾT