728 x 90  • Bưởi, đào tiên tạo hình “độc” đang hiếm hàng

    Bưởi, đào tiên tạo hình “độc” đang hiếm hàng 12

    Dự báo những sản phẩm “độc” tạo hình từ bưởi và đào tiên sẽ hiếm trên thị trường dịp Tết Nguyên đán 2016 tới đây, do thời tiết thay đổi thất thường, sản phẩm đậu trái ít, khi tạo hình lại bị rụng hoặc trái không lớn, bị sâu bệnh tấn công,…

    CHI TIẾT