728 x 90  • Tóc thơm cũng lắm nỗi lo

    Tóc thơm cũng lắm nỗi lo 24

    Làm đẹp và lưu hương là hai nhiệm vụ chính của tóc. Tóc là để thơm nhưng mà không phải dễ dàng để tóc thơm lâu đâu! "Khó xử" chuyện tóc thơm Nàng nào cũng yêu một mái tóc thơm nồng nàn...

    CHI TIẾT