728 x 90  • Giải pháp thông minh giúp chủ nhà vườn nhàn rỗi

    Giải pháp thông minh giúp chủ nhà vườn nhàn rỗi 23

    Chỉ có một ban công nhỏ nhưng anh Biết (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn trồng được nhiều rau ăn cho cả nhà. Cây được đặt vào các giỏ nhựa bố trí trong thùng xốp được nối liên kết với bể cá tạo thành một hệ tuần hoàn cung cấp chất dinh dưỡng thường xuyên cho cây.

    CHI TIẾT