728 x 90

Hình ảnh chi tiết Bentley Continental GTC

Hình ảnh chi tiết Bentley Continental GTC
Bentley vừa giới thiệu hai mẫu xe sang Continental GT là Flying Spur Facelift trước thềm triển lãm xe hơi Geneva 2015. Cả hai mẫu xe này được cập nhật tinh tế, từ trong ra ngoài.
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc
Hình ảnh chi tiết bentley continental gtc

Ảnh: Lương Dũng, Tiến Thành, Đức Huy