728 x 90  • Exciter đọ dáng cùng Dream kiểng

    Exciter đọ dáng cùng Dream kiểng 70

    Yamaha Exciter và Honda Dream độ kiểng đọ dáng cùng nhau....Chọn một trong hai thì mấy bác chọn chiếc nào đây hehe....Theo em đoán thì riêng về các hot girl chắc là chọn Exciter rồi nhỉ kaka... Exciter trắng...

    CHI TIẾT