728 x 90  • Rùng rợn tục hun khói xác chết ở nơi từng ăn thịt người

    Rùng rợn tục hun khói xác chết ở nơi từng ăn thịt người 9

    Để tìm hiểu nghi thức này bắt đầu từ bao giờ và tại sao người Anga ướp xác khi mà xưa kia họ từng có tục ăn thịt người, bạn có thể tới làng Angapenga, cách Lae, thành phố lớn thứ hai ở Papua New Guinean 250 km về phía tây nam. Đây là nơi có thể tìm thấy hàng chục xác ướp hun khói ở quận Aseki một cách dễ dàng.

    CHI TIẾT