728 x 90  • Hình ảnh Exciter độ chú bò cụng mạnh mẽ

    Hình ảnh Exciter độ chú bò cụng mạnh mẽ 18

    Hầu hết những chiếc Exciter độ cứng cáp như thế này thì chỉ có những tay đua cừ khôi mới có thể kiềm nổi em nó , thường thì được độ với bài trái lớn, lửa độ nhưng để đạt được gia tốc một cách nhanh nhất thì cũng còn nhiều thứ phải canh chỉnh cho những chú xế độ này.

    CHI TIẾT