728 x 90  • Cà phê nơi góc quán thời gian

    Cà phê nơi góc quán thời gian 115

    Đúng thế, cà phê không chỉ để uống, mà còn để thưởng thức. Có trăm loại cà phê để thưởng thức, nhưng phải tìm một vị đậm ngon, một mùi thơm ngậy cho sở thích riêng, để đạt đến mức cuối cùng là chất tinh tế trong “sự uống” cà phê.

    CHI TIẾT