728 x 90

Ngắm em Exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng

Ngắm em Exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng
Yamaha Exciter bên dưới đây là một con xe được độ lại trông rất tinh tế với hình dán của exciter 2011 độ xuống dàn áo 2010 chuẩn từng cm với những món đồ chơi leng keng mời anh em cùng xem qua.
yamaha exciter bên dưới đây là một con xe được độ lại trông rất tinh tế với hình dán của exciter 2011 độ xuống dàn áo 2010 chuẩn từng cm với những món đồ chơi leng keng mời anh em cùng xem qua.

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng
Dàn áo mới keng với chóa đèn nhỏ trông hầm hố hơn .

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng
Chiếc exciter độ kiểng nhẹ nhàng ấn tượng .

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng
sên vàng did cực êm

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng
Gác chân raider, pô mở cổ cho nhẹ xe.

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng

Ngắm em exciter 2011 xuống dàn áo 2010 độ đẹp leng keng

Nguồn: Club Exciter