728 x 90  • 3 người mẫu cao giá nhất nhì làng mốt Việt hiện nay

    3 người mẫu cao giá nhất nhì làng mốt Việt hiện nay 11

    Ở Việt Nam, thói quen dùng hoa hậu, diễn viên, ngôi sao giải trí làm vedette để "câu khách" đã trở nên phổ biến. Tuy vậy, với sự chuyên nghiệp hóa trong vài năm gần đây, vị trí vedette đã được ngắm cho đúng người và đúng tính chất hơn. Những người mẫu chuyên nghiệp, có bản sắc vì thế được tôn vinh đúng chỗ.

    CHI TIẾT