728 x 90  • Thác nước làm từ bồn cầu ở Trung Quốc ?

    Thác nước làm từ bồn cầu ở Trung Quốc ? 8

    Đây là tác phẩm nghệ thuật kỳ quặc ở công viên Thạch Loan, thành phố Phật Sơn. Thác nước được dựng lên từ khoảng 10.000 chiếc bồn cầu cả mới và cũ với đủ màu sắc và kích cỡ, tạo thành một bức tường cao 5 m và dài 100 m.

    CHI TIẾT