728 x 90  • Cách chăm sóc sen nở trong chậu

    Cách chăm sóc sen nở trong chậu 16

    Nếu nước máy có chất khử trùng thì để trong chậu trước một ngày rồi mới tưới cho sen. Bạn nên thả vài ngọn rong đuôi chó hoặc cây thủy sinh loại nhỏ vào chậu để làm sạch nước. Bạn phải kiểm soát để một lượng cây thủy sinh vừa đủ, không để nhiều át mất sen.

    CHI TIẾT