728 x 90

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào?

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào?
Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào. Lâu ngày dọn lại con Wave tuy không leng keng nhưng cũng tạm ổn . Con Wave của em chạy cũng đã lâu rồi nên máy xuống cấp , vừa được tư vấn bài độ nhẹ cho em nó nên em làm luôn
wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào?
Lâu ngày dọn lại con Wave tuy không leng keng nhưng cũng tạm ổn . Con Wave của em chạy cũng đã lâu rồi nên máy xuống cấp , vừa được tư vấn bài độ nhẹ cho em nó nên em làm luôn . Nay úp hình anh em nhận xét chém gió cho vui nhé .

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào
Chiếc wave độ bài nhẹ nhàng .

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào
Bộ máy độ nhẹ nhàng với đầu lòng 4val exciter máy nước để chạy cho kịp giờ làm .

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào
Dàn chân nhẹ nhàng leng keng với niềng goshi , căm mạ crom, phuộc độ nhún cực êm .

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào

Wave tàn lên đầu lòng exciter sẽ thế nào
Bình xăng bông mai xịn ..​

Xe làm nhẹ để đi học thôi nhé , anh em nào có bài khác thì giao lưu cùng em nó nhé .