728 x 90  • Honda Wave độ thành xe máy cày đa năng

    Honda Wave độ thành xe máy cày đa năng 27

    Nhìn những người nông dân cứ mỗi vụ hoa màu lại phải cày cuối rất vất vả, anh Dũng đã nuôi ý tưởng một chiếc máy đa năng, có thể vừa cày, vừa gieo hạt mà không tốn công sức. Chỉ cần ngồi lên trên và điều khiển.

    CHI TIẾT