728 x 90

Có chiếc Exciter độ full 135 đầu CMS

Có chiếc Exciter độ full 135 đầu CMS
Năm nay chiếc Exciter 150 ra mắt làm lu mờ những anh em chơi Exciter 135. Hơi buồn buồn nhưng cá nhân mình thấy Ex135 vẫn có chất riêng của nó. Các bạn thử độ hết bài 135 giống chủ chiếc Ex độ full 135...
Năm nay chiếc Exciter 150 ra mắt làm lu mờ những anh em chơi Exciter 135. Hơi buồn buồn nhưng cá nhân mình thấy ex135 vẫn có chất riêng của nó. Các bạn thử độ hết bài 135 giống chủ chiếc ex độ full 135 đầu CMS dưới đây đi, bao khoái Ex135 liền:
Có chiếc exciter độ full 135 đầu cms
Theo thông tin thì đây là Exciter cuối 2012, xe đã được độ full 135
Có chiếc exciter độ full 135 đầu cms
Theo lời chủ xe: đã full 135 bx bog mai lo xo đầu cms ic hispeed máy móc bao êm. ​
 
Có chiếc exciter độ full 135 đầu cms

Có chiếc exciter độ full 135 đầu cms
Dàn chân niềng did vỏ Dunlop T900
Có chiếc exciter độ full 135 đầu cms
Đùm x1r cặp đĩa dây dầu sps mới NSD vàng ​
Nguồn Hội những người mê Exciter độ​