728 x 90

SH 150i của Sài Gòn SH Club show hàng

SH 150i của Sài Gòn SH Club show hàng
Xe Honda SH 150i của Sài Gòn SH Club đơn giản, xin ra mắt ae 2banh.vn, xe không có đồ chơi gì nhiều, chủ yếu dọn phá cách với bộ tem trống đồng, mong ae góp ý và chém nhẹ tay.
Xe honda SH 150i của Sài Gòn SH Club đơn giản, xin ra mắt AE xe không có đồ chơi gì nhiều, chủ yếu dọn phá cách với bộ tem trống đồng, mong ae góp ý và chém nhẹ tay.
 
Sh 150i của sài gòn sh club show hàng
Dàn đầu lên sporty và demi phong cách siêu nhân transformer

Sh 150i của sài gòn sh club show hàng
Phuộc sau đỏ nhìn thể thao và cặp vỏ Dunlop

Sh 150i của sài gòn sh club show hàng
Điểm nhấn, bộ tem trống đồng

Sh 150i của sài gòn sh club show hàng
Chụp cùng đồng bọn, 3 ae siêu nhân trắng