728 x 90

Bạn làm ăn tuổi nào sẽ khiến bạn gặp vận xui?

Bạn làm ăn tuổi nào sẽ khiến bạn gặp vận xui?
Trong cuối năm, hai người đều thấy phong cách làm việc của đối phương không thuận mắt nên không thể đồng tâm hiệp lực, không thể cùng nhau làm tốt việc.
1. Tuổi Chuột
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Hổ
Trong cuối năm, người tuổi Hổ thường vội vã muốn thành công, cho nên sẽ liên lụy đến bạn, gây ra những phiền phức không đáng có.
2. Tuổi Trâu
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Trâu
Vốn dĩ vận thế của người tuổi Trâu cuối năm không tốt. Kết quả nếu 2 người tuổi Trâu cùng hợp tác sẽ khiến thành công đã khó càng thêm khó.
3. Tuổi Hổ
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Khỉ
Trong cuối năm sẽ tranh chấp do những vấn đề liên quan đến lợi ích tiền bạc, do vậy sự nghiệp đầu tư của cả hai sẽ vì thế mà bỏ dở giữa chừng.
4. Tuổi Mèo
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Ngựa
Trong cuối năm, hai người đều thấy phong cách làm việc của đối phương không thuận mắt nên không thể đồng tâm hiệp lực, không thể cùng nhau làm tốt việc.
5. Tuổi Rồng
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Dê
Người tuổi Dê trong nửa cuối năm đa số là làm rối việc, đem lại rất nhiều phiền phức cho người tuổi Rồng.
6. Tuổi Rắn
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Chuột
Trong nửa cuối năm, hai người do đều ích kỷ nên hay đùn đẩy trách nhiệm.
 Bạn làm ăn tuổi nào sẽ khiến bạn gặp vận xui
7. Tuổi Ngựa
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Rồng
Người tuổi Rồng sẽ làm mất tài liệu quan trọng hoặc làm tổn thất rất nhiều tiền trong dịp cuối năm, nên khó mà hợp tác thành công.
8. Tuổi Dê
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Lợn
Nửa cuối năm người tuổi Dê thường hay bị dụ dỗ bởi lời ngon ngọt, lại thêm người tuổi Lợn có phán đoán sai lầm, nên hai người cùng làm ăn sẽ rất dễ bị lừa.
9. Tuổi Khỉ
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Rắn
Nửa cuối năm, hai người hợp tác sẽ dễ gây rủi ro mất thực quyền hoặc bị mất hết tài sản.
10. Tuổi Gà
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Mèo
Nếu như thời gian quen người tuổi Mèo chưa đến một năm thì cần phải thận trọng, tốt nhất không nên liên quan đến họ trong các mối quan hệ lợi ích.
11. Tuổi Chó
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Gà
Cần cẩn thận, có những việc người tuổi Gà đồng ý với bạn nhưng lại không làm được, ngược lại còn làm lỡ cả thời cơ tốt cho công việc của bạn.
12. Tuổi Lợn
Người hợp tác đem lại vận xui: tuổi Chó
Nếu như người tuổi Chó gặp được lợi ích lớn hơn, họ sẽ rất dễ lựa chọn phản bội người cùng hợp tác.